საკანცელარიო საქონელი
დალაგება:

კალამი ბურთულიანი

  კოდი: HR927
  ბურთულიანი საწერი კალამი - ლურჯი Helio 0.7მმ წვერით
  0.26 GEL
  კოდი: WJ2019
  ბურთულიანი საწერი კალამი Helio 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  0.19 GEL
  კოდი: Q1BK
  ბურთულიანი კალამი Deli
  0.16 GEL
  კოდი: HR51BU
  ბურთულიანი საწერი კალამი Helio 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  0.17 GEL

  კოდი: Q9-BL
  ბურთულიანი კალამი Deli 0.7მმ წვერით
  0.20 GEL
  კოდი: Q01720
  ბურთულიანი კალამი Deli 1მმ წვერით
  0.21 GEL
  კოდი: HR5488BK
  კალამი ბურთულიანი Helio - შავი
  0.22 GEL

  კოდი: HR5488RD
  კალამი ბურთულიანი Helio - წითელი
  0.22 GEL
  კოდი: Q3BK
  კალამი ბურთულიანი Deli 1მმ წვერით - შავი
  0.23 GEL
  კოდი: Q3BL
  კალამი ბურთულიანი Deli 1მმ წვერით - ლურჯი
  0.23 GEL
  კოდი: Q3RD
  კალამი ბურთულიანი Deli 1მმ წვერით - წითელი
  0.23 GEL

  კოდი: HR944CBK
  კალამი ბურთულიანი Helio - შავი
  0.24 GEL
  კოდი: HR944CRD
  კალამი ბურთულიანი Helio - წითელი
  0.24 GEL
  კოდი: ARK-111-BK
  ბურთულიანი კალამი ARK 1მმ წვერით - შავი
  0.28 GEL
  კოდი: ARK-111S-R
  ბურთულიანი კალამი, 1.00მმ. ARK - წითელი
  0.28 GEL

  კოდი: HR108BU
  კალამი ბურთულიანი ერგონომიული ხელსაკიდით Helio - ლურჯი
  0.30 GEL
  კოდი: Q23BL
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  0.30 GEL
  კოდი: Q21-BK
  ბურთულიანი კალამი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.31 GEL
  კოდი: Q2BK
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.33 GEL

  კოდი: Q2BL
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  0.33 GEL
  კოდი: Q2RD
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - წითელი
  0.33 GEL
  კოდი: Q00320
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.34 GEL
  კოდი: Q00330
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  0.34 GEL

  კოდი: Q01020
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.35 GEL
  კოდი: Q01030
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  0.35 GEL
  კოდი: Q24BK
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.36 GEL
  კოდი: Q24BL
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  0.36 GEL

  კოდი: Q24RD
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - წითელი
  0.36 GEL
  კოდი: H1212RD
  კალამი ბურთულიანი ერგონომიული ხელსაკიდით Helio - წითელი
  0.37 GEL
  კოდი: Q00820
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.5მმ წვერით - შავი
  0.39 GEL
  კოდი: Q01320
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.40 GEL

  კოდი: Q01340
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - წითელი
  0.40 GEL
  კოდი: Q02120
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.40 GEL
  კოდი: Q02140
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - წითელი
  0.40 GEL
  კოდი: Q25BK
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.40 GEL

  კოდი: Q01130
  კალამი ბურთულიანი Deli 1მმ წვერით - ლურჯი
  0.41 GEL
  კოდი: Q23BK
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.42 GEL
  კოდი: Q23RD
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - წითელი
  0.42 GEL
  კოდი: Q00920
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.43 GEL

  კოდი: Q01240
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.5მმ წვერით - წითელი
  0.43 GEL
  კოდი: Q01520
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.5მმ წვერით - შავი
  0.43 GEL
  კოდი: Q01540
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.5მმ წვერით - წითელი
  0.43 GEL
  კოდი: Q02320
  კალამი ბურთულიანი Deli - შავი
  0.43 GEL

  კოდი: Q01730
  კალამი ბურთულიანი Deli 1მმ წვერით - ლურჯი
  0.44 GEL
  კოდი: Q00930
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  0.45 GEL
  კოდი: 631001
  კალმის გული A2 PLASTIC Stanger - ლურჯი
  0.46 GEL
  კოდი: ES307RD
  კალამი ბურთულიანი Deli 1მმ წვერით - წითელი
  0.47 GEL

  კოდი: Q01920
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.47 GEL
  კოდი: Q01930
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  0.45 GEL
  კოდი: Q02420
  კალამი ბურთულიანი Deli - შავი
  0.48 GEL
  კოდი: 6526BLACK
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.50 GEL

  კოდი: Q01120
  კალამი ბურთულიანი Deli 1მმ წვერით - შავი
  0.51 GEL
  კოდი: Q01140
  კალამი ბურთულიანი Deli 1მმ წვერით - წითელი
  0.51 GEL
  კოდი: Q01620
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.59 GEL
  კოდი: Q01630
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  0.59 GEL

  კოდი: 18000300009
  კალამი ბურთულიანი Stanger 1მმ წვერით - ლურჯი
  0.60 GEL
  კოდი: 18000300010
  კალამი ბურთულიანი Stanger 1მმ წვერით - შავი
  0.60 GEL
  კოდი: 18000300011
  კალამი ბურთულიანი Stanger 1მმ წვერით - წითელი
  0.60 GEL

  კოდი: Q55BK
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.60 GEL
  კოდი: Q02220
  კალამი ბურთულიანი Deli - შავი
  0.62 GEL
  კოდი: Q02240
  კალამი ბურთულიანი Deli - წითელი
  0.62 GEL
  კოდი: 39711
  საწერი კალამი Kores - ლურჯი
  0.63 GEL

  კოდი: 804387
  ბურთულიანი კალამი STICK Pelikan 1მმ წვერით - ლურჯი
  0.65 GEL
  კოდი: Q11BK
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით
  0.69 GEL
  კოდი: Q12BK
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.70 GEL
  კოდი: Q13BK
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.75 GEL

  კოდი: 18000300007
  კალამი ბურთულიანი Stanger 1მმ წვერით - ლურჯი
  0.81 GEL
  კოდი: 18000300055
  კალამი ბურთულიანი Stanger 0.7მმ წვერით - შავი
  0.81 GEL
  კოდი: 18000300056
  კალამი ბურთულიანი Stanger 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  0.81 GEL
  კოდი: 38221
  კალამი ბურთულიანი K2-F Kores - შავი
  0.84 GEL

  კოდი: Q14BK
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.85 GEL
  კოდი: 912261
  ბურთულიანი კალამი STICK Pro Pelikan 1მმ წვერით - ლურჯი
  0.95 GEL
  კოდი: Q15BK
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  0.95 GEL
  კოდი: Q15BL
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  0.95 GEL


  კოდი: BPS-GG-F-L
  კალამი ბურთულიანი თავსახურით - PILOT SUPER GRIP Pilot 0.7მმ წვერით
  1.25 GEL
  კოდი: Q16BK
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  1.35 GEL
  კოდი: 37611
  ბურთულიანი კალამი Kores 1მმ წვერით - ლურჯი
  1.49 GEL

  კოდი: Q57BL
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  1.50 GEL
  კოდი: Q50BK
  კალამი ბურთულიანი Deli 0.7მმ წვერით - შავი
  1.85 GEL
  კოდი: BP-SF-B
  კალამი ბურთულიანი - BP-SF Pilot - შავი
  2.10 GEL

  კოდი: BP-SF-L
  კალამი ბურთულიანი - BP-SF Pilot - ლურჯი
  2.10 GEL
  კოდი: BP-SF-R
  კალამი ბურთულიანი - BP-SF Pilot - წითელი
  2.10 GEL
  კოდი: BRG-10EF-BB
  კალამი ბურთულიანი - Rexgrip - Begreen Pilot 0.5მმ წვერით - შავი
  2.48 GEL
  კოდი: 152002
  კალამი ბურთულიანი Slider Edge წვერის ზომა F Schneider - წითელი
  2.70 GEL

  კოდი: BP-B2P-F-L
  კალამი ბურთულიანი - Begreen Pilot B2P 0.5მმ წვერით - ლურჯი
  2.71 GEL
  კოდი: BRG-10EF-RR
  კალამი ბურთულიანი - Rexgrip - Begreen Pilot 0.5მმ წვერით - წითელი
  2.85 GEL
  კოდი: BRG-10F-LL
  კალამი ბურთულიანი - Rexgrip - Begreen Pilot 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  2.85 GEL
  კოდი: BRG-10M-LL
  კალამი ბურთულიანი - Rexgrip - Begreen Pilot 1მმ წვერით - ლურჯი
  2.85 GEL

  კოდი: E6959
  ბურთულიანი კალმის გულები Deli 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  2.93 GEL
  კოდი: BPGP-10R-L
  კალამი ბურთულიანი - Super Grip Pilot - ლურჯი
  3.22 GEL
  კოდი: 637120
  ბურთულიანი კალმის გული G2 metal Stanger
  3.74 GEL
  კოდი: E6797
  საწერი კალამი სადგამით Deli - შავი
  3.78 GEL

  კოდი: 915405
  ბურთულიანი კალმის გული 337M Pelikan 1მმ წვერით - შავი
  3.80 GEL
  კოდი: 915439
  ბურთულიანი კალმის გული 337M Pelikan 1მმ წვერით - ლურჯი
  3.80 GEL
  კოდი: BAB-15F-L
  კალამი ბურთულიანი - Acroball - Begreen Pilot 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  3.95 GEL
  კოდი: BAB-15F-LB
  კალამი ბურთულიანი - Acroball - Begreen Pilot 0.7მმ წვერით - ცისფერი
  3.95 GEL

  კოდი: BAB-15M-L
  კალამი ბურთულიანი - Acroball - Begreen Pilot 1მმ წვერით - ლურჯი
  3.95 GEL
  კოდი: 131849
  კალამი ბურთულიანი Reco, წვერის ზომა M Schneider - შავი
  4.20 GEL
  კოდი: BPAB-25F-L
  ბურთულიანი კალამი - Acroball Metal Clip Pilot 0.7მმ წვერით - ლურჯი
  4.35 GEL
  კოდი: BPAB-25M-L
  კალამი ბურთულიანი - Acroball Metal Clip Pilot 1მმ წვერით - ლურჯი
  4.35 GEL

  კოდი: BAB-15M-WBB
  კალამი ბურთულიანი შავი მელნით - Acroball - Begreen Pilot 1მმ წვერით
  4.37 GEL
  კოდი: BAB-15M-WEGG
  კალამი ბურთულიანი მწვანე მელნით - Acroball - Begreen Pilot 1მმ წვერით
  4.37 GEL
  კოდი: BAB-15M-WLL
  კალამი ბურთულიანი ლურჯი მელნით - Acroball - Begreen Pilot 1მმ წვერით
  4.37 GEL

  კოდი: BAB-15M-WPUV
  კალამი ბურთულიანი იისფერი მელნით - Acroball - Begreen Pilot 1მმ წვერით
  4.37 GEL
  კოდი: BAB-15M-WRR
  კალამი ბურთულიანი წითელი მელნით - Acroball - Begreen Pilot 1მმ წვერით
  4.37 GEL
  კოდი: BAB-15M-WSLL
  კალამი ბურთულიანი ცისფერი მელნით - Acroball - Begreen Pilot 1მმ წვერით
  4.37 GEL

  კოდი: 650007
  კალამი 4 ფერი Stanger
  4.72 GEL
  კოდი: BDW40M-B
  PILOT - Down Force Pilot - შავი
  10.95 GEL
  კოდი: BPKG-35RM
  ბურთულიანი კალამი - 4 ფერიანი - Feed-GP4 Pilot 1მმ წვერით
  11.48 GEL
  კოდი: 132503
  კალამი ბურთულიანი RAVE XB Schneider - ლურჯი
  11.50 GEL

  კოდი: BDGFB-80M-B-L
  კალამი ბურთულიანი - Dr Grip Full Black - საშუალო წვერით Pilot - ლურჯი
  39.55 GEL
  კოდი: S90
  სასაჩუქრე კალამი DELI METHEUS Deli 0.5მმ წვერით
  75.80 GEL
  კოდი: 817714
  ბურთულიანი კალამი Snap Metallic K10 Gold FB Pelikan
  14.99 GEL
  კოდი: 817721
  ბურთულიანი კალამი Snap Metallic K10 Rose gold FB Pelikan
  14.99 GEL

  კოდი: 817738
  ბურთულიანი კალამი Snap Metallic K10 Copper FB Pelikan
  14.99 GEL
  კოდი: 946962
  მელნიანი როლერი Twist P457 M წვერით black + 2 კარტრიჯი, ყუთით Pelikan
  34.00 GEL

  იხილეთ აგრეთვე