საკანცელარიო საქონელი

Deli

კოდი: E8011
150.83 GEL
კოდი: E8004
78.42 GEL
კოდი: E0231
1.75 GEL

კოდი: E38254
24.48 GEL
კოდი: 64800
0.35 GEL
კოდი: Q00430
0.54 GEL
კოდი: 7103
1.34 GEL
შეფუთვით შეძენა - 12 ცალი
16.08 GEL  15.28 GEL
დანაზოგი: 0.80 GEL (5%)

კოდი: 9918
1,123.22 GEL
კოდი: EU00250
0.88 GEL
კოდი: 7903
3.96 GEL

კოდი: E5007
18.28 GEL
კოდი: E39229
31.31 GEL
კოდი: E0303
2.52 GEL
კოდი: E7810
1.96 GEL

კოდი: E5682
7.68 GEL
კოდი: C10516
7.61 GEL
კოდი: E5684
11.69 GEL
კოდი: E0010
0.46 GEL
აქციაშია
შეფუთვით შეძენა - 20 ცალი
9.20 GEL  8.74 GEL
დანაზოგი: 0.46 GEL (5%)

კოდი: 3725-1
0.70 GEL
კოდი: E3347
14.16 GEL
კოდი: 7712
2.88 GEL

კოდი: E0012
0.65 GEL
შეფუთვით შეძენა - 20 ცალი
13.00 GEL  12.35 GEL
დანაზოგი: 0.65 GEL (5%)
კოდი: E9172
3.48 GEL
კოდი: E39576
5.96 GEL
კოდი: E5164
8.21 GEL

კოდი: Q90012
8.98 GEL
კოდი: Q90006
4.55 GEL
კოდი: 3725
34.20 GEL
კოდი: 3645A
816.62 GEL

კოდი: CV700
220.00 GEL
კოდი: E0229F
4.39 GEL
კოდი: 7507
36.24 GEL
კოდი: E7506
31.55 GEL

კოდი: E39154
13.60 GEL
კოდი: S949
17.40 GEL

კოდი: E37016
0.38 GEL
შეფუთვით შეძენა - 12 ცალი
4.56 GEL  4.33 GEL
დანაზოგი: 0.23 GEL (5%)
კოდი: E37015
0.35 GEL
შეფუთვით შეძენა - 12 ცალი
4.20 GEL  3.99 GEL
დანაზოგი: 0.21 GEL (5%)
კოდი: E37000
0.29 GEL
შეფუთვით შეძენა - 12 ცალი
3.48 GEL  3.31 GEL
დანაზოგი: 0.17 GEL (5%)
კოდი: E6524
65.48 GEL

კოდი: E6522
31.57 GEL
კოდი: E6521
24.40 GEL
კოდი: 8410
14.38 GEL

კოდი: E0103
6.48 GEL
კოდი: E2130
99.89 GEL
კოდი: 3899
152.84 GEL
კოდი: E0052
3.14 GEL

კოდი: E0312
6.47 GEL
კოდი: E0229
4.57 GEL
კოდი: 9521
1.80 GEL
კოდი: 3656
1,145.80 GEL

კოდი: 3613
1,148.99 GEL
კოდი: 3631
1,030.27 GEL
კოდი: E2053
1.52 GEL
კოდი: E815A
4.80 GEL

კოდი: E800
19.94 GEL
კოდი: E9325
271.15 GEL
კოდი: A11402
1.93 GEL
კოდი: A64002
2.06 GEL

კოდი: A11302
2.04 GEL
კოდი: A02303
1.67 GEL
კოდი: E7154
1.88 GEL
კოდი: EB20140
7.08 GEL

კოდი: EB20130
7.08 GEL
კოდი: 7901
6.29 GEL
კოდი: 7681
1.90 GEL
კოდი: 7713
1.50 GEL

კოდი: 3692
6.72 GEL
კოდი: EH00310
0.43 GEL
კოდი: H02200
0.70 GEL
კოდი: 3215
5.20 GEL

კოდი: 30208
9.84 GEL
კოდი: 30181
1.96 GEL
შეფუთვით შეძენა - 6 ცალი
11.76 GEL  11.17 GEL
დანაზოგი: 0.59 GEL (5%)
კოდი: 30180
1.45 GEL
შეფუთვით შეძენა - 6 ცალი
8.70 GEL  8.27 GEL
დანაზოგი: 0.44 GEL (5%)
კოდი: E3819
28.66 GEL

კოდი: E3816
31.37 GEL
კოდი: A30310
1.10 GEL
კოდი: A21710
8.62 GEL

კოდი: A21310
1.96 GEL
კოდი: EA20210
1.58 GEL
შეფუთვით შეძენა - 12 ცალი
18.96 GEL  18.01 GEL
დანაზოგი: 0.95 GEL (5%)
კოდი: E7301
0.72 GEL
კოდი: D75286
9.05 GEL

კოდი: D75386
9.84 GEL
კოდი: D75246
5.45 GEL
კოდი: D75346
5.38 GEL
კოდი: 5725
3.38 GEL

კოდი: E9145
6.47 GEL
კოდი: E38130
8.23 GEL
კოდი: F75422
6.17 GEL
კოდი: E38131
1.54 GEL

კოდი: E9293
8.83 GEL
კოდი: E5440
10.34 GEL
კოდი: E9256
8.99 GEL
კოდი: 78552
16.32 GEL

კოდი: 71115
1.38 GEL
კოდი: 65350
30.42 GEL
კოდი: 3314
7.48 GEL
კოდი: E2045
9.31 GEL

კოდი: Z20112
1.18 GEL
კოდი: E0141
12.72 GEL
კოდი: 7984
2.08 GEL
კოდი: 7503
71.22 GEL

კოდი: S452
0.58 GEL
კოდი: S453
0.58 GEL
კოდი: 30182
2.64 GEL
კოდი: W1238
17.40 GEL

კოდი: E0574
0.72 GEL
კოდი: E0222
1.80 GEL
კოდი: B20933
6.70 GEL
კოდი: G30304
7.25 GEL

კოდი: 8932
6.24 GEL
კოდი: W39761
0.49 GEL
კოდი: C20134
18.00 GEL
კოდი: A00453
4.58 GEL

კოდი: A00352
1.02 GEL
კოდი: A00752
2.88 GEL
კოდი: A11002
1.68 GEL
კოდი: A00553
1.45 GEL

კოდი: A00552
1.56 GEL
კოდი: A01402
1.32 GEL
კოდი: A10902
1.27 GEL
კოდი: A03003
5.04 GEL

კოდი: A01502
1.50 GEL
კოდი: E0467
17.32 GEL
კოდი: E38964
10.49 GEL
კოდი: E0308
7.16 GEL

კოდი: 7804
16.80 GEL
კოდი: A00652
1.90 GEL
კოდი: E7264
1.90 GEL
კოდი: E0732
9.84 GEL

კოდი: A00153
1.02 GEL
კოდი: G20302
4.32 GEL
კოდი: G20502
3.78 GEL
კოდი: F75732
6.65 GEL

კოდი: F10732
1.68 GEL
კოდი: D991ES
52.68 GEL
კოდი: D991S
60.68 GEL
კოდი: E1710A
19.20 GEL

კოდი: E1632
24.70 GEL
კოდი: E1672C
33.40 GEL
კოდი: E0525
1.08 GEL
კოდი: U51109
3.46 GEL

კოდი: H00411
1.14 GEL
კოდი: E8135
3.54 GEL
კოდი: E7286
1.55 GEL
შეფუთვით შეძენა - 12 ცალი
18.60 GEL  17.11 GEL
დანაზოგი: 1.49 GEL (8%)
კოდი: D60200
2.18 GEL

კოდი: 77750
8.76 GEL
კოდი: E6013
4.28 GEL
კოდი: E5505
0.98 GEL
კოდი: E1711
16.92 GEL

კოდი: M00650
30.72 GEL
კოდი: E1120
12.98 GEL
კოდი: E39203
25.38 GEL
კოდი: F10752
1.74 GEL

კოდი: E39218
6.40 GEL
კოდი: E1616
36.72 GEL
კოდი: E1654C
28.37 GEL
კოდი: E5664
2.54 GEL

კოდი: F10202
1.92 GEL
კოდი: M00720
42.24 GEL
კოდი: E1709
21.84 GEL
კოდი: E2038
2.27 GEL

კოდი: 2057
10.97 GEL
კოდი: M00310
23.76 GEL
კოდი: E1672
28.73 GEL
კოდი: E1631
28.37 GEL

კოდი: 1521A
35.52 GEL
კოდი: E1705
25.56 GEL
კოდი: F75632
3.90 GEL
კოდი: M00820
32.28 GEL

კოდი: S862
1.68 GEL
კოდი: E0604
4.08 GEL
კოდი: E37124
6.36 GEL
კოდი: E5860
17.26 GEL

კოდი: E5778
14.11 GEL
კოდი: E38976
1.86 GEL
კოდი: E0142
23.45 GEL
კოდი: E0143
26.60 GEL

კოდი: E9143
9.52 GEL
კოდი: A01902
1.92 GEL
კოდი: 38796A
6.12 GEL
კოდი: E0522
3.17 GEL

კოდი: E0560
1.31 GEL
კოდი: E6001
4.76 GEL
კოდი: F10452
0.64 GEL
კოდი: B40202
9.94 GEL

კოდი: E5576
3.38 GEL
კოდი: U50100
2.16 GEL
კოდი: EC00200
5.38 GEL
კოდი: U50900
0.23 GEL

კოდი: E37121
9.70 GEL
კოდი: F10432
0.64 GEL
კოდი: 5511
1.62 GEL
კოდი: E5450
2.76 GEL

კოდი: 5878
18.96 GEL
კოდი: 5877
18.72 GEL
კოდი: B41062
7.45 GEL
კოდი: E39634
11.60 GEL

კოდი: 38797A
6.36 GEL
კოდი: 5524
1.56 GEL
კოდი: E5612N
9.10 GEL
კოდი: 5619N
11.20 GEL

კოდი: 38800A
6.96 GEL
კოდი: 38801A
7.32 GEL
კოდი: F10912
1.32 GEL
კოდი: F10932
1.32 GEL

კოდი: F10462
0.78 GEL
კოდი: E6076
4.42 GEL
კოდი: F10412
0.78 GEL
კოდი: F10742
1.80 GEL

კოდი: F10442
0.78 GEL

კოდი: C007HB
0.43 GEL
კოდი: C0072B
0.41 GEL
კოდი: 64504
10.20 GEL
კოდი: 64506
15.48 GEL

კოდი: 64512
9.24 GEL
კოდი: 8902
32.16 GEL
კოდი: Q20520
1.92 GEL
კოდი: 78510
5.51 GEL

კოდი: E0111
3.58 GEL
კოდი: 9010
19.44 GEL
კოდი: E8604
10.98 GEL
კოდი: 5683
9.36 GEL

კოდი: 5609
8.40 GEL
კოდი: 5608
7.62 GEL
კოდი: E5606
11.08 GEL
კოდი: 5604
14.04 GEL


კოდი: E5469
1.82 GEL
კოდი: E5468
1.78 GEL
კოდი: E39053
41.04 GEL
კოდი: E0025
1.57 GEL

კოდი: 7504
28.70 GEL
კოდი: 30185
8.33 GEL
შეფუთვით შეძენა - 6 ცალი
49.98 GEL  47.48 GEL
დანაზოგი: 2.50 GEL (5%)
კოდი: E837
13.68 GEL
კოდი: E39535
1.08 GEL

კოდი: E1654
20.86 GEL
კოდი: E3882
321.60 GEL
კოდი: E3892-EU
260.40 GEL

კოდი: E3895-EU
358.80 GEL
კოდი: E3893-EU
153.84 GEL

კოდი: 78999
14.88 GEL
კოდი: E9215
39.54 GEL
კოდი: 7502
56.94 GEL
კოდი: F811
4.74 GEL

კოდი: F811
4.74 GEL
კოდი: F10472
0.64 GEL
კოდი: B20733
7.02 GEL

კოდი: E9209
23.04 GEL
კოდი: E5623
9.00 GEL
კოდი: E5603
11.76 GEL

კოდი: E3184
10.36 GEL
კოდი: S82
5.00 GEL
კოდი: Q02240
0.62 GEL
კოდი: Q02420
0.48 GEL

კოდი: 37662
4.69 GEL
კოდი: E7508
43.58 GEL
კოდი: E0477
18.76 GEL
კოდი: T35011
31.08 GEL

კოდი: E4320
29.88 GEL
კოდი: U54900
0.23 GEL
კოდი: 30200
1.74 GEL
სკოჩი შეკვრით - 6 ცალი
10.44 GEL  9.92 GEL
დანაზოგი: 0.52 GEL (5%)
კოდი: E0392
22.68 GEL

კოდი: 73882
24.00 GEL
კოდი: 73883
16.74 GEL
კოდი: 73880
58.80 GEL
კოდი: 73879
90.00 GEL

კოდი: 3818
11.64 GEL
კოდი: 3810
8.15 GEL
კოდი: 3809
6.04 GEL
კოდი: 3808
2.90 GEL

კოდი: E39704
3.23 GEL
კოდი: B55222
15.42 GEL
კოდი: E868
23.86 GEL

კოდი: 3723
36.00 GEL
კოდი: 3721
36.00 GEL
კოდი: M01010
28.57 GEL
კოდი: E39768
1.07 GEL

კოდი: 6601BK
0.74 GEL
კოდი: 8464
6.88 GEL
კოდი: 8560
5.11 GEL
კოდი: H03110
0.67 GEL

კოდი: E5764
0.62 GEL
კოდი: E9252
9.90 GEL
კოდი: H02610
0.79 GEL
კოდი: C00830
12.98 GEL

კოდი: E38562
0.34 GEL
შეფუთვით შეძენა - 12 ცალი
4.08 GEL  3.67 GEL
დანაზოგი: 0.41 GEL (10%)
კოდი: E38564
0.14 GEL
შეფუთვით შეძენა - 12 ცალი
1.68 GEL  1.51 GEL
დანაზოგი: 0.17 GEL (10%)
კოდი: E38565
0.11 GEL
შეფუთვით შეძენა - 12 ცალი
1.32 GEL  1.25 GEL
დანაზოგი: 0.07 GEL (5%)
კოდი: A49112
2.83 GEL
აქციაშია

კოდი: Q01920
0.43 GEL
კოდი: 3724-1
0.84 GEL
კოდი: E9102
1.64 GEL

კოდი: 7509
52.32 GEL
კოდი: 7699
4.92 GEL
კოდი: E5783
8.32 GEL

კოდი: E5618N
11.96 GEL
კოდი: E5615N
10.06 GEL
კოდი: E5383
5.87 GEL
კოდი: E5382
6.13 GEL

კოდი: 3025
7.56 GEL
კოდი: E5005
8.78 GEL
კოდი: 7859
11.03 GEL
კოდი: E58100
0.36 GEL
შეფუთვით შეძენა - 12 ცალი
4.32 GEL  3.89 GEL
დანაზოგი: 0.43 GEL (10%)

კოდი: 30011
0.22 GEL
შეფუთვით შეძენა - 12 ცალი
2.64 GEL  2.51 GEL
დანაზოგი: 0.13 GEL (5%)
კოდი: E7140
1.10 GEL
კოდი: 7102
0.90 GEL
შეფუთვით შეძენა - 12 ცალი
10.80 GEL  10.26 GEL
დანაზოგი: 0.54 GEL (5%)
კოდი: E5551
12.30 GEL

კოდი: E37232
5.80 GEL
კოდი: A50061
11.78 GEL
კოდი: A50161
17.40 GEL
აქციაშია

კოდი: B15015
3.43 GEL
კოდი: 9013
12.01 GEL
კოდი: C00817
7.10 GEL
კოდი: C00308
5.51 GEL

კოდი: LB560
4.39 GEL
კოდი: LB560
4.39 GEL
კოდი: LB570
11.28 GEL
კოდი: E38978
1.75 GEL

კოდი: E5863
13.02 GEL
კოდი: 5523
1.22 GEL
კოდი: E5706
0.49 GEL
კოდი: E0368
12.96 GEL

კოდი: E7165
0.68 GEL
კოდი: E0023
1.62 GEL
კოდი: G00402
2.50 GEL
კოდი: E50860
16.69 GEL

კოდი: A10101
3.30 GEL
-1%
კოდი: E9258
10.52 GEL  10.32 GEL
-2%
კოდი: 8101
1.97 GEL  1.92 GEL
კოდი: E1250
22.92 GEL

-1%
კოდი: E988
2.20 GEL  2.16 GEL
-4%
კოდი: E0113
11.52 GEL  11.04 GEL