კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

გთხოვთ, გაეცნოთ ჩვენს (შპს კომპანია Geosm-ის) კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რადგან თქვენი შემოსვლა ჩვენს ვებსაიტზე (www.geosm.ge-ზე და მის ქვედომენებზე) ნიშნავს, რომ თქვენ (ვებსაიტის მომხმარებელი), ეთანხმებით ქვემოთ ჩამოთვლილ დებულებებს. თუ არ ეთანხმებით, გთხოვთ, დატოვეთ ვებსაიტი.

რა ინფორმაციას ვაგროვებთ

ზოგიერთ ინფორმაციას ჩვენ ვაგროვებთ ავტომატურად, დანარჩენს თქვენ თვითონ გვაწვდით. ჩვენს საიტზე შემოსვლისას, ჩვენს სისტემაში ავტომატურად ფიქსირდება: თქვენი შემოსვლის ზუსტი დრო, IP მისამართი, ვებ ბროუზერი და სხვა ინფორმაცია. რეგისტრაციისას, შეკვეთის გაკეთებისას და/ან მსგავსი ქმედებისას თქვენ თვითონ გვაწვდით თქვენს სახელს, გვარს, მობილურის ნომერი, ელფოსტას და სხვა პირად ინფორმაცის.

რაში ვიყენებთ შეგროვილ ინფორმაციას

ჩვენ შეგროვილ ინფორმაციას ვიყენებთ, რომ:
• შევძლოთ თქვენი შეკვეთის მიღება და შეკვეთილი პროდუქციის დროულად მიტანა მითითებულ მისამართზე.
• გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებსაიტი და სერვისები, რათა თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი გახდეს ჩვენთან ურთიერთობა.
• გამოგიგზავნოთ შეტყობინებები ელექტრონული ფოსტით თემებზე, რომლებსაც ვფიქრობთ, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანია.

ინფორმაციის გადაცემა მესამე პირზე

ჩვენ ჩვენი ნებით არ გადავცემთ ინფორმაციას მესამე პირს, გარდა კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა. აგრეთვე, ყველა ღონეს ვხმარობთ, რომ შეგროვილი ინფორმაცია შემთხვევით არ ჩავარდეს მესამე პირის ხელში.
ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა წარმოდგენილია ორ ენაზე: ქართულად და ინგლისურად. თარგმანში არსებული უზუსტობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ქართულ ვერსიას. თუ გაქვთ კითხვა კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით.

განაგრძეთ ვაჭრობა

კოდი: 37123629
5.70 GEL
კოდი: 211295
44.85 GEL
კოდი: 6600BK
0.75 GEL