საკანცელარიო საქონელი
დალაგება:

RHODIA Bloc

  კოდი: 10200C
  პედი No:10, უჯრა Rhodia 5.2x7.5სმ 80გ/მ² 80 ფურცელი
  3.01 GEL
  კოდი: 10600C
  პედი No:10, ხაზი Rhodia 5.2x7.5სმ 80 ფურცელი
  3.01 GEL
  კოდი: 122009C
  პედი No:12, უჯრა Rhodia 8.5x12სმ 80გ/მ² 80 ფურცელი
  3.89 GEL
  კოდი: 12200C
  პედი No:12, უჯრა Rhodia 10.5x14.8სმ 80გ/მ² 80 ფურცელი
  3.88 GEL

  კოდი: 12600C
  პედი No:12, ხაზი Rhodia 8.5x12სმ 80გ/მ² 80 ფურცელი
  3.89 GEL
  კოდი: 12201C
  პედი No:12, უჯრა Rhodia 8.5x12სმ
  4.00 GEL
  კოდი: 8600C
  პედი No:8, ხაზი Rhodia 7.4x21სმ 80გ/მ² 80 ფურცელი
  4.35 GEL
  კოდი: 132009C
  პედი No:13, უჯრა Rhodia 10.5x14.8სმ 80გ/მ² A6 80 ფურცელი
  4.70 GEL

  კოდი: 136009C
  პედი No:13, ხაზი Rhodia 10.5x14.8სმ 80გ/მ² A6 80 ფურცელი
  4.70 GEL
  კოდი: 82009C
  პედი No:8, უჯრა Rhodia 7.4x21სმ 80გ/მ² 80 ფურცელი
  4.74 GEL
  კოდი: 8200C
  პედი No:8, უჯრა Rhodia 7.4x21სმ 80გ/მ² 80 ფურცელი
  4.74 GEL
  კოდი: 13200C
  პედი No:13, უჯრა Rhodia 105x14სმ 80გ/მ² A6 80 ფურცელი
  4.85 GEL

  კოდი: 13600C
  პედი No:13, ხაზი Rhodia 10.5x14.8სმ 80გ/მ² A6 80 ფურცელი
  4.85 GEL
  კოდი: 13201C
  პედი No:13, უჯრა Rhodia 10.5x7.5სმ A6 80 ფურცელი
  5.40 GEL
  კოდი: 140000C
  პედი No:140, Message Rhodia 11x17სმ 80 ფურცელი
  6.11 GEL
  კოდი: 14200C
  პედი No:14, უჯრა Rhodia 11x17სმ 80გ/მ² 80 ფურცელი
  6.11 GEL

  კოდი: 14600C
  პედი No:14, ხაზი Rhodia 11x17სმ
  6.11 GEL
  კოდი: 148209C
  პედი No:148, უჯრა Rhodia 14.8x14.8სმ 80 ფურცელი
  6.55 GEL
  კოდი: 148200C
  პედი No:148, უჯრა Rhodia 14.8x14.8სმ 80 ფურცელი
  8.18 GEL
  კოდი: 16000C
  პედი No:16, ცარიელი Rhodia 14.8x21სმ A5 80 ფურცელი
  8.79 GEL

  კოდი: 162009C
  პედი No:16, უჯრა Rhodia 14.8x21სმ 80გ/მ² A5 80 ფურცელი
  8.79 GEL
  კოდი: 166009C
  პედი No:16, ხაზი მინდვრით Rhodia 14.8x21სმ 80გ/მ² A5 80 ფურცელი
  8.80 GEL
  კოდი: 210209C
  პედი No:210, უჯრა Rhodia 21x21სმ 80 ფურცელი
  12.48 GEL

  კოდი: 16972C
  ფერადი პედი No:16, ხაზი Rhodia 14.8x21სმ 90გ/მ² A5 70 ფურცელი
  13.72 GEL
  კოდი: 210200C
  პედი No:210, უჯრა Rhodia 21x21სმ 80 ფურცელი
  14.41 GEL
  კოდი: 15200C
  პედი No:15, უჯრა Rhodia 14.8x21სმ 80გ/მ² A5 150 ფურცელი
  15.38 GEL
  კოდი: 15600C
  პედი No:15, ხაზი Rhodia 14.8x21სმ 80გ/მ² A5 150 ფურცელი
  15.38 GEL  კოდი: 18200C
  პედი No:18, უჯრა Rhodia 21x29.7სმ 80გ/მ² A4 80 ფურცელი
  16.05 GEL
  კოდი: 18000C
  პედი No:18, სუფთა ფურცლები Rhodia 21x29სმ A4 80 ფურცელი
  16.55 GEL

  კოდი: 18966C
  ფერადი პედი No:18, ხაზი Rhodia 21x29.7სმ 90გ/მ² 70 ფურცელი
  24.85 GEL
  კოდი: 38200C
  პედი No:38, უჯრა Rhodia 42x31.8სმ 80გ/მ² A3 80 ფურცელი
  31.43 GEL

  იხილეთ აგრეთვე