საკანცელარიო საქონელი
დალაგება:

აკრილი

Galeria Acrylic is a high-quality acrylic paint which delivers professional results, ideal for artists who want high quality more accessible range. The Galeria Acrylic range offers excellent brilliance, professional quality pigments, opacity and permanence with a smooth, satin finish. Galeria uses either the same pigments as the professional range or a similar pigment, but in a lower concentration.This makes it easy to use with, or transition to artists' grade when a wider choice and higher pigment strength is needed.

  კოდი: 2120283
  GALERIA აკრილის საღებავი GOLD Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120465
  GALERIA აკრილის საღებავი PAYNE'S GRAY Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120599
  GALERIA აკრილის საღებავი SAP GREEN Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120422
  GALERIA აკრილის საღებავი NAP YELLOW Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120346
  GALERIA აკრილის საღებავი LEMON YELLOW Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120331
  GALERIA აკრილის საღებავი IVORY BLACK Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120527
  GALERIA აკრილის საღებავი PROCESS YELLOW Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120535
  GALERIA აკრილის საღებავი PROCESS CYAN Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120533
  GALERIA აკრილის საღებავი PROCESS MAGENTA Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120617
  GALERIA აკრილის საღებავი SILVER Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120311
  GALERIA აკრილის საღებავი HOOKER'S GREEN Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120074
  GALERIA აკრილის საღებავი BURNT SIENNA Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120076
  GALERIA აკრილის საღებავი ACRYLIC COLOUR BURNT UMBER Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120090
  GALERIA აკრილის საღებავი CADMIUM ORANGE HUE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120095
  GALERIA აკრილის საღებავი CADMIUM RED HUE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120114
  GALERIA აკრილის საღებავი CADMIUM YELLOW PALE HUE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120115
  GALERIA აკრილის საღებავი CADMIUM YELLOW DEEP HUE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120120
  GALERIA აკრილის საღებავი CADMIUM YELLOW MED HUE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120138
  GALERIA აკრილის საღებავი CERULEAN BLUE HUE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120179
  GALERIA აკრილის საღებავი COBALT BLUE HUE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120203
  GALERIA აკრილის საღებავი CRIMSON Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120386
  GALERIA აკრილის საღებავი MARS BLACK Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120482
  GALERIA აკრილის საღებავი PERMANENT GREEN DEEP Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120483
  GALERIA აკრილის საღებავი PERMANENT GREEN LIGHT Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120484
  GALERIA აკრილის საღებავი PERMANENT GREEN MIDDLE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120488
  GALERIA აკრილის საღებავი PERMANENT MAGENTA Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120502
  GALERIA აკრილის საღებავი PERMANENT ROSE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120522
  GALERIA აკრილის საღებავი PHTHALO GREEN Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120552
  GALERIA აკრილის საღებავი RAW SIENNA Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120554
  GALERIA აკრილის საღებავი RAW UMBER Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120644
  GALERIA აკრილის საღებავი TITANIUM WHITE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120660
  GALERIA აკრილის საღებავი ULTRAMARINE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120682
  GALERIA აკრილის საღებავი VERMILION Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120706
  GALERIA აკრილის საღებავი WINSOR BLUE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120728
  GALERIA აკრილის საღებავი WINSOR VIOLET Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120744
  GALERIA აკრილის საღებავი YELLOW OCHRE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120448
  GALERIA აკრილის საღებავი OPERA ROSE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120653
  GALERIA აკრილის საღებავი TRANSPARENT YELLOW Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120294
  GALERIA აკრილის საღებავი GREEN GOLD Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120434
  GALERIA აკრილის საღებავი PALE LEMON Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120075
  GALERIA აკრილის საღებავი BURGUNDY Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120444
  GALERIA აკრილის საღებავი PALE VIOLET Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120232
  GALERIA აკრილის საღებავი DEEP TURQUOISE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120435
  GALERIA აკრილის საღებავი ACRYLIC COLOUR PALE OLIVE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120446
  GALERIA აკრილის საღებავი POWDER BLUE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120447
  GALERIA აკრილის საღებავი OLIVE GREEN Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120438
  GALERIA აკრილის საღებავი PALE UMBER Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120415
  GALERIA აკრილის საღებავი MIXING WHITE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120541
  GALERIA აკრილის საღებავი PRUSSIAN BLUE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120466
  GALERIA აკრილის საღებავი PERM ALIZARIN CRIMSON Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120437
  GALERIA აკრილის საღებავი PALE TERRACOTTA Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120060
  GALERIA აკრილის საღებავი BUFF TITANIUM Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120553
  GALERIA აკრილის საღებავი RAW SIENA OPAQUE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120077
  GALERIA აკრილის საღებავი BURNT SIENNA OPAQUE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120214
  GALERIA აკრილის საღებავი COPPER Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120676
  GALERIA აკრილის საღებავი VANDYKE BROWN Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2120337
  GALERIA აკრილის საღებავი LAMP BLACK Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120257
  GALERIA აკრილის საღებავი PALE ROSE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120516
  GALERIA აკრილის საღებავი PHTALO BLUE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL
  კოდი: 2120564
  GALERIA აკრილის საღებავი RED OCHRE Winsor & Newton 60მლ
  12.00 GEL

  კოდი: 2150331
  GALERIA აკრილის საღებავი IVORY BLACK Winsor & Newton 500მლ
  45.00 GEL
  კოდი: 2150552
  GALERIA აკრილის საღებავი RAW SIENNA Winsor & Newton 500მლ
  45.00 GEL
  კოდი: 2150554
  GALERIA აკრილის საღებავი RAW UMBER Winsor & Newton 500მლ
  45.00 GEL
  კოდი: 2150120
  GALERIA აკრილის საღებავი CADMIUM YELLOW MED HUE Winsor & Newton 500მლ
  45.00 GEL

  კოდი: 2150095
  GALERIA აკრილის საღებავი CADMIUM RED HUE Winsor & Newton 500მლ
  45.00 GEL
  კოდი: 2150660
  GALERIA აკრილის საღებავი ULTRAMARINE Winsor & Newton 500მლ
  45.00 GEL
  კოდი: 2150076
  GALERIA აკრილის საღებავი BURNT UMBER Winsor & Newton 500მლ
  45.00 GEL
  კოდი: 2150522
  GALERIA აკრილის საღებავი PHTHALO GREEN Winsor & Newton 500მლ
  45.00 GEL

  კოდი: 2150074
  GALERIA აკრილის საღებავი BURNT SIENNA Winsor & Newton 500მლ
  45.00 GEL
  კოდი: 2150706
  GALERIA აკრილის საღებავი WINSOR BLUE Winsor & Newton 500მლ
  45.00 GEL
  კოდი: 2150337
  GALERIA აკრილის საღებავი LAMP BLACK Winsor & Newton 500მლ
  45.00 GEL
  კოდი: 2190525
  GALERIA აკრილის საღებავების ნაკრები Winsor & Newton 20მლ 10 ფერი
  59.00 GEL

  კოდი: 2190605
  GALERIA აკრილის საღებავების ნაკრები Winsor & Newton 12მლ 10 ფერი
  55.00 GEL
  კოდი: 2190606
  GALERIA აკრილის საღებავების ნაკრები Winsor & Newton 12მლ 20 ფერი
  99.99 GEL
  კოდი: 2190516
  Galeria აკრილის ნაკრები Winsor & Newton 60მლ 6 ფერი
  87.00 GEL
  კოდი: 2190517
  GALERIA აკრილის ნაკრები Winsor & Newton 10 ფერი
  137.65 GEL

  იხილეთ აგრეთვე